ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งหมด

ปีการศึกษา 2559
นดย. ร่วมเดินทางทัศนศึกษาทางเรือ โดย ร.ล.ถลาง และ ร.ล.ลาดหญ้า กองเรือทุ่นระเบิด เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องทหารเรือ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น Photo excercise ประเพณี "เปิดหมวก" อำลาเพื่อเดินทางไกลของชาวเรือ การดับไฟบนเรือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการร่วมร้องเพลงของทหารเรือ วันศุกร์ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559 กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม มนต์บทพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีข้าราชการ ทหาร นักเรียนดุริยางค์ พร้อมร่วมใจกันเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ภายในหน่วยงาน ซึ่งการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม จะจัดขึ้นในช่วงเวลา 19.09 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องรวมวง อาคารกราบพัก นดย.ชาย
ขอเรียนเชิญ ร่วมชมคอนเสิร์ต Holy City Orchestra in Concert 2016  The14th การแสดงดนตรี ประสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14
โดย The Royal Thai Navy Orchestra (วงดุริยางค์ราชนาวี) & Holy City Sangrok Orchestra สาธารณรัฐเกาหลี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมวันแห่งการจัดการเรียนรู้ของกองทัพเรือ ๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีการจัดแสดงผลงาน เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่กองทัพเรือ กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ”  ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ.ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ในการนี้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ยังได้รับรางวัลการจัดการความรู้ระดับดีเลิศของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการดีเด่นของกองทัพเรือ
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติครั้งประวัติศาสตร์ "บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้า" ซึ่งทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี และวงดนตรีสุนทราภรณ์ พร้อมศิลปินรับเชิญชื่อดัง นักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ คณะนักร้องประสานเสียง อีกมากมายสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559
การจัดการความรู้ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ในหัวข้อ  "เพลงไทยเดิมทางทหารเรือ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ภายใน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19 - 20 เม.ย.59 ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
จัดทำโดยคณะทำงานการจัดการความรู้ของกองดุริยางค์ทหารเรือ