แผนที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
2 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 475 3054 , 02 475 5292, E-mail : navymusicdiv@gmail.com


Royal Thai Navy School of Music
2 Itsaraphap Rd.,Bฺarnchanglow, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel. 02 475 3054 , 02 475 5292, E-mail : navymusicdiv@gmail.com

ท่านสามารถติดตามรับชม รับฟัง ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และ ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ทาง Facebook โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ตลอด 24 ชั่วโมง