ผลงานนวัตกรรม

ผลงานนวัตกรรมประจำปีการศึกษา 2558
การแสดงกิจกรรมฝึกภาคสนามนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๙
ณ พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดลำพูน , จังหวัดตาก, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดชัยนาท
โดยมีผลงานนวัตรกรรมที่ของครูผู้สอน และ นดย. นำไปแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังต่อไปนี้
   รายชื่อนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ ครู/อาจารย์ผู้สอน
  1. เพลง พม่าประเทศ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
2. เพลง สาวงามเมืองพิจิตร เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
3. เพลง ไอ้หนุ่มดอยเต่า เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
4. เพลง คอนเสิร์ตคนจน เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
5. เพลง มนต์รักบ้านนา เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
6. เพลง เมดเลย์ตั๊กแตน เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
7. เพลง แว๊นฟ้อ หล่อเฟี้ยว เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
8. เพลง หลวงพี่ 4 จี เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
9. เพลง ผู้หญิงลั่นลา เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
10. เพลง โดเรมี เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
  รายชื่อนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ นดย.
  1. เพลง ติดหนึบ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.กฤตธี ชัยนันท์ ชั้นปีที่ 6
2. เพลง ยิ่งถูกทิ้ง ยิ่งต้องสวย เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.จิตรกร พัฒนาพารา ชั้นปีที่ 6
3. เพลง โสดอยู่รู้ยัง เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.อัครวณิชชาญ สร้อยเงิน ชั้นปีที่ 6
4. เพลง มีทองท่วมหัว เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.พี่รพัฒน์ ภู่ไพบูลย์ ชั้นปีที่ 6
5. เพลง Lady Gaga in Thailandเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.ปัจเจก หงษ์สวัสดิ์ ชั้นปีที่ 6
ผลงานนวัตกรรมประจำปีการศึกษา 2557

การแสดงกิจกรรมฝึกภาคสนามนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘
ณ พื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีผลงานนวัตรกรรมที่ของครูผู้สอน และ นดย. นำไปแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังต่อไปนี้

   รายชื่อนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ ครู/อาจารย์ผู้สอน
  1. เพลง Bugle Rock (บูเกิลร๊อก) เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
2. เพลง คนบ้านเดียวกัน เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
3. เพลง สยามเมืองยิ้ม เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
4. เพลง ล่องใต้ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
5. เพลง สาวเลยยังรอ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
6. เพลง อาเฮียเคลียที เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
7. เพลง เห็นนางเงียบๆ ฟาดเรียบนะค่ะ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
8. เพลง รอสายคนโสด เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
9. เพลง เซอร์ไพรส์ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
10. เพลง แอ๊ะแอ๋ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
  รายชื่อนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ นดย.
  1. เพลง ผู้ชนะสิบทิศ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.เกรียงศักดิ์ เพชรผึ้ง ชั้นปีที่ 6
2. เพลง ติ่ง เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.เกรียงศักดิ์ เพชรผึ้ง ชั้นปีที่ 6
3. เพลง ผมรักเมืองไทย เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.เกรียงศักดิ์ เพชรผึ้ง ชั้นปีที่ 6
4. เพลง เมียพี่มีชู้ เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.สุทักษ์ ตู้ทอง ชั้นปีที่ 6
5. เพลง กวางขาวอยู่กลางเขา เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย นดย.สุทักษ์ ตู้ทอง ชั้นปีที่ 6
ผลงานนวัตกรรมประจำปีการศึกษา 2556

การแสดงกิจกรรมฝึกภาคสนามนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๗
ณ พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดระยอง, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีผลงานนวัตรกรรมที่ของครูผู้สอน และ นดย. นำไปแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังต่อไปนี้

 

รายชื่อนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ ครู/อาจารย์ผู้สอน

 

1. เพลงควายโยกกล้วย โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ และ จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
2. เพลงลูกประดู่อ้อน โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ และ จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร
3. เพลงปล่อยเลยตามเลย โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
4. เพลงแมลงกลายพันธุ์ โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
5. เพลงเฒ่าหัวงู โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
6. เพลงตื๊ด โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
7. เพลงโป๊ะ โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
8. เพลงผู้หญิงลั้ลลา โดย พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ

 

รายชื่อนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ นดย.

 

1. เพลง แค่ได้รัก โดย นดย.หญิง นงนภัส แตงผลดก ชั้นปีที่ 6
2. เพลงอาทร โดย นดย.หญิง นิรัฐศา อยู่สมบูรณ์ ชั้นปีที่ 6
3. เพลง ที่ต้องการ โดย นดย.นัทธพงศ์ ยาสมุด ชั้นปีที่ 6
4. เพลง ขอบคุณนะ โดย นดย.ญาณวรุตน์ ประภาตะนันท์ ชั้นปีที่ 6
5. เพลง ประกอบการแสดงชุดพระลอ โดย นดย.พุทธินาถ แดงสุวรรณ ชั้นปีที่ 6

ผลงานนวัตกรรมประจำปีการศึกษา 2555
การแสดงกิจกรรมฝึกภาคสนามนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๖
ณ พื้นที่ภาคตะวันกลาง จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทอง
โดยมีผลงานนวัตรกรรมที่ของครูผู้สอน และ นดย. นำไปแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังต่อไปนี้
 

รายชื่อนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ ครู/อาจารย์ผู้สอน

 

1. น้ำท่วมบางกอก : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
2. เป่ากระหม่อม : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
3. แม่ดุเมียด่า : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
4. ไม่ใช่แนวของชาย : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
5. คนกรุงเทพ : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
6. ขอใจเธอ..แลกเบอร์โทร : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
7. สาวอีสานรอรัก : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
8. จีบได้แฟนฉันตายแล้ว : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
9. เช็ดแล้วทิ้ง : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ
10. วอลซ์นาวี : พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ      

 

รายชื่อนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ นดย.

 

1. get it on : นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ 6
2. ลาวดวงเดือน : นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ 6
3. โกรธไหลย้อน : นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ 6
4. จั๊กกิ๊มกับต๊กโต : นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ 6
5. วินาทีที่ไม่มีเธอ : นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ 6
6. ได้แค่ฝัน : นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ 6
7. ประดู่คู่นาวี : นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ 6
8. เด็กพี่มีชู้ : นดย.วสุ วรังษี ชั้นปีที่ 6
9. กังนัม : นดย.วสุ วรังษี ชั้นปีที่ 6
10. กา กา กา : นดย.ญาณวรุตม์ ประภาตนันท์ ชั้นปีที่ 5

ผลงานนวัตกรรมประจำปีการศึกษา 2554

1.เพลงสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย:ประพันธ์ให้สมาคมเรือพาย  แห่งประเทศไทย โดย ร.ท.วิญญู  พรหมจิต

 

2.เพลงบูชาครู โดย ร.ท.วิญญู  พรหมจิต

3.เราทหารเรือหญิง:ประพันธ์ให้แด่สำนักงานทหารเรือหญิง
โดย ร.ท.วิญญู  พรหมจิต

4.ใจฝัน:ประพันธ์ให้แด่สมาคมภริยาทหารเรือในกิจกรรมค่ายบุตรธิดานาวี
โดย ร.ท.วิญญู  พรหมจิต